Dom

Na co zwracać uwagę przy wyborze zarządcy nieruchomości?

Nowe nieruchomości budowane przez deweloperów, tuż po zakupie w nich mieszkania, nie posiadają jeszcze Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zarządcy nieruchomości, który zajmowałby się wszystkimi sprawami związanymi z administracją budynkiem. Czasami deweloper sam pełni te funkcje, a czasem zleca profesjonalnej firmie, świadczącej usługi zarządzania nieruchomością. Na Wspólnocie, po wyborze zarządu spoczywa decyzja o tym, kto będzie zarządzał ich nieruchomością.

Jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości?

Na zarządcy ciąży szereg obowiązków, w ramach których realizuje powierzone mu zadania związane z opieką nad całością nieruchomości. Podstawowym zadaniem zarządcy, jak wskazuje nazwa tej profesji, jest zarządzanie i administrowanie nieruchomością.

Do zadań zarządcy należą miedzy innymi takie czynności jak:

  • dbanie o czystość i bezpieczeństwo wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości
  • monitorowanie i usuwanie awarii
  • kontrola stanu technicznego budynku
  • dbanie o stan części wspólnych nieruchomości
  • dbanie o stan zieleni znajdującej się na zewnątrz nieruchomości

Ponadto, zarządca prowadzi obsługę księgowo-finansową nieruchomości, pobiera czynsz od mieszkańców oraz prowadzi całą dokumentację oraz korespondencję wspólnoty oraz może reprezentować wspólnotę w różnych sprawach.

Co wyróżnia dobrego zarządcę?

Tak jak w każdej branży, tak też w przypadku zarządzania nieruchomościami możemy mówić o tym, że są firmy fachowe, które profesjonalnie realizują powierzone im zadania, oraz te na które członkowie wspólnoty najczęściej narzekają.

Dobry zarządca nieruchomości charakteryzuje się dużą dokładnością i starannością wykonywanej pracy. Widać to najczęściej odwiedzając osiedla oraz budynki, którymi opiekuje się konkretna firma. Obserwując stan zewnętrzny oraz wewnętrzny budynku możemy łatwo stwierdzić, czy mamy do czynienia z kimś kto sprawnie i skutecznie zarządza nieruchomością czy też nie. Zadbana i zdrowa zieleń, czyste chodniki, umyta klatka schodowa oraz korytarze świadczą o tym, czy firma dobrze realizuje powierzone jej zadania.

Również mieszkańcy budynku będą bez problemu w stanie stwierdzić czy są zadowoleni z obsługi. Czy zarządca pomaga im w usuwaniu usterek, czy kontakt jest łatwy i czy mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Obecnie dość istotne z punktu widzenia mieszkańca jest też to, czy zarządca jest zinformatyzowany. Dostęp do rozliczeń i kartotek za pośrednictwem Internetu w znacznym stopniu ułatwia i usprawnia prowadzenie domowych finansów.