Technologia

Jak tworzyć bibliografię w Microsoft Word 2007?

Przystępując do pisania pracy magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej konieczne staje się prowadzenie bibliografii. Źródła, z których licznie korzystamy podczas naszej pracy, muszą znaleźć się zarówno w treści pracy jak i pod jej koniec, w postaci szczegółowego zestawienia.

Pakiet Microsoft Office, będący obecnie jednym z najpopularniejszych pakietów biurowych w znaczny sposób ułatwia i usprawnia tworzenie bibliografi i umieszczanie odwołań do źródeł w tekście pracy.

Kolejne kroki postępowania w celu dodania źródeł do pracy i stworzenia bibliografii w Office 2007 są następujące:

  1. Przechodzimy do karty Odwołania i szukamy grupy o nazwie Cytaty i bibliografia.
  2. Przy pomocy strzałki wybieramy styl jaki chcemy zastosować do oznaczenia odwołania.
  3. Klikamy na końcu zdania, które cytujemy.
  4. Klikamy Wstaw cytat.
  5. W menu, które się pojawi klikamy dodaj źródło i wprowadzamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszego źródła. Jeżeli chcemy uzupełnić informacje o źródle później, możemy wybrać Dodaj nowy symbol zastępczy.
  6. Gdy dodamy już wszystkie źródła do pracy, możemy wygenerować bibliografię. Przechodzimy wtedy na ostatnią stronę pracy, klikamy na przycisk Bibliografia, a następnie Wstaw bibliografię.

W ten sposób będziemy mogli w wygodny sposób zarządzać naszymi źródłami. Ich modyfikacja i aktualizacja jest bardzo prosta – wystarczy kliknąć Zarządzaj źródłami, a następnie wybrać odpowiednie źródło i je zmodyfikować.